Timpul se măsoară prin iubire şi cunoaştere. Tot ce am cunoscut şi iubit vreodată se întipăreşte în noi. Stări, chipuri, locuri care şi-au pus amprenta într-un fel anume asupra noastră revin prin amintire. Tot ce a locuit în sufletul şi privirea noastră, în gândurile care ne-au străbătut, au scris file importante din cartea vieţii noastre pe care uneori dorim să le răsfoim iar şi retrăim acele emoţii. Nu putem uita aceste clipe şi imagini, mai ales chipurile celor care au însemnat ceva pentru noi. Şi ne reîntoarcem la ele prin amintire.
Amintirile frumoase sunt bijuterii pierdute.
Agi & BogdanCristina & BeniFotografii Paula & SergiuSilvia & BeniaminTrah Tthe Dress Loredana & SergiuTrash the Dress Liana & AlinTrash The Dress Paula & Segiu